Sodipa
Jkd is een overkoepelende vzw van de drie jachthavens in het Kempische dok Bestaande uit:

Sodipa
Vyca
AYC

De stadshavendienst laat de watergebonden activiteiten op de water vlakken in het stedelijk havengebied veilig en vlot verlopen. De stadshavendienst staat onder leiding van een stadshavenmeester die ondersteund wordt door deskundigen in communicatie en economie.

Voor het operationeel ligplaats beheer, toezicht en handhaving in het stedelijk havengebied zal de stadshavenmeester beroep doen op drie assistenten. De assistenten stadshavenmeester zullen werkzaam zijn in het stedelijk havengebied, volgens een werk regime van 06:00 uur tot 22:00 uur tijdens weekdagen.

U kan contact opnemen met de stadshavendienst :

  • als u voor een korte of lange periode een ligplaats wil aanvragen,
  • als u volgens het Politiereglement voor het stadshavengebied, onderhoudswerk en/of herstellingswerken wil uitvoeren
  • als u enkel informatie wil vragen

Stadshaven Antwerpen

De stadshaven is tijdens de kantooruren bereikbaar telefonisch op het nummer +32 3 338 93 14 of op het VHF kanaal 31 (let op dit is een nieuw kanaaal het vorige kanaal 23 zal niet meer gebruikt worden)

Of via mail: stadshaven@antwerpen.be

Voor de actuele scheepvaartberichten kunt u terecht op de website van VisuRIS
Info varen in vlaanderen: VisuRIS | https://www.visuris.be/
Aanlegplaatsen en jachthavens België: VisuRIS | Jachthavens / Aanmeerplaatsen / Aanlegplaatsen
Marifoonkanalen haven van antwerpen:  PortofAntwerp | Veilig en vlot verkeer in de haven van Antwerpen.pdf
Bediening Sluizen: VisuRIS | Sluizen

Sedert 15 januari 2020 is de procedure voor de aanvraag van een stuurbrevet gewijzigd.  Voor de examens pleziervaart is men overgestapt naar een modulaire structuur, d.w.z. de kandidaat begint met een examen beperkt stuurbrevet en kan dan verder opbouwen (aanvulling algemeen stuurbrevet, aanvulling yachtman, aanvulling yachtnavigator).
De kandidaat kan zich op hetzelfde moment voor verschillende examens inschrijven.

Voor meer info over het stuurbrevet verwijzen wij u graag door naar onze overkoepelende organisatie Vlaamse Pleziervaart Federatie | VPF

Onze nationale brevetten (zoals het stuurbrevet, yachtman en yachtnavigator) worden niet steeds zonder meer aanvaard in het buitenland bij de plaatselijke autoriteiten of bij bootverhuurders als bewijs van vaarbekwaamheid.  Het ICC is met andere woorden een internationaal vaarbewijs.  Het is bovendien nuttig om ook de meertalige folder van de Belgische Stuurbrevetten aan boord te hebben voor de landen die de resolutie voor het ICC nog niet onderschreven.
Een ICC is voorlopig nog niet noodzakelijk in België en Nederland, maar al wel voor Frankrijk.Denk je een ICC nodig te hebben dan kan je nu gerust bij onze federatie je aanvraag doen.
Het ICC kan men makkelijk aanvragen via de vlaamse pleziervaartfederatie:
Aanvraagprocedure voor het bekomen van een ICC | Vlaamse Pleziervaart Federatie

Om te varen op de Vlaamse bevaarbare waterwegen hebben bepaalde vaartuigen een waterwegenvergunning nodig.
Een waterwegenvergunning kan aangevraagd worden voor een dag, enkele dagen of maanden, of voor een jaar.   Je kiest dus zelf wat de startdag van je waterwegenvergunning is en hoelang deze geldig is.

De weterwegvergunning kan aangevraagd worden bij VisuRIS en hier kan je ook zien hoe lang je vergunning nog geldig is:
VisuRIS | Waterwegenvergunning

Vanaf 1 september 2019 gelden volgende regels in verband met de registratie.

Om op de Belgische wateren te mogen varen, is een registratie nodig: dit kan zowel een Belgische registratie zijn als een registratie in het buitenland.
In plaats van twee soorten registratie (een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor binnenwateren), is er nog maar één unieke registratiebrief.

Een Belgische registratie is enkel mogelijk wanneer er een band met België is, dit is het geval wanneer de eigendom van het pleziervaartuig:

  • voor meer dan 50% in eigendom is van een Belg of in België wonende persoon
  • voor 50% in eigendom is van een rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
  • een combinatie van de twee bovenstaande is indien er mede-eigendom is van een natuurlijke persoon en rechtspersoon.

De registratiebrief is 5 jaar geldig, en wordt gratis vernieuwd bij bevestiging door de eigenaar, behalve een aantal uitzonderingen zoals verkoop, ingrijpende verbouwing, …
De overgang naar een unieke registratiebrief zal soepel verlopen.  De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid bewaren.  Bij het vervallen van de vlaggenbrief dient een nieuwe registratiebrief aangevraagd worden.  Op dat moment zijn de nieuwe vereisten inzake de band met België van toepassing.
De immatriculatiedocumenten zullen de komende 5 jaar hun geldigheid verliezen en worden vervangen door een registratiebrief.  De betrokken eigenaars worden hierover gecontacteerd.

De registratiebrief kan u aanvragen bij: FOD Mobiliteit en vervoer | MAS Authenticatie 

Een FD nummer (Financiële Dienstnummer) is een registratie van uw boot voor het gemeentelijk havenbedrijf van Antwerpen.  Dit nummer wordt toegewezen aan het schip en niet aan de eigenaar. Bij sluizen of meldingspunten dient u uw FD nummer door te geven via de marifoon zodat de dienst meteen  kan zien wat voor schip het betreft.  Een FD Nummer kan u aanvragen de eerste keer als u de sluis passeert of op de website van Jachthaven Antwerpen.

FD-nummer aanvragen – Jachthaven Antwerpen
Een Overzicht van de belangrijkste vaarregels vind je hier: Vlaamse waterweg | vaarregels.pdf
Denk er zeker aan de lijst na te kijken wat er allemaal verplicht aan boord moet zijn.  Dit is gewijzigd in november 2020 Hier vind u de lijst terug: Verplichte uitrusting aan boord

Hier vindt U alle info over de nodige regels omtrent uw vaartuig: Vaartuig | FOD Mobiliteit (belgium.be)
Je vindt hier ook terug wat er allemaal op je boot moet staan en de minimumhoogte van de letters – Herkenningstekens

En hierbij ook de link naar de vlagvoering bij de VFP zo kan je meteen zien waar die clubvlag ook weer moest hangen. (kleine hint, het is bakboord) – Vlagvoering bij de VPF | Vlaamse Pleziervaart Federatie