1954
22 Maart 1954 Oprichting Sodipa
Oprichting Sodipa
1954 sodipa

Onder leiding van de toenmalige voorzitter Alfons Clovijn, werd door enkele leden van het stadspersoneel onze club gesticht.

1981
3 April Opening cafetaria
Bouw Loods
Loods Sodipa

Half februari 1980 wordt gestart met de bouw van de loods.

Vrijdag 3 april 1981: is het feest, juist een jaar na de oplevering van de ruwbouw kan de cafetaria opengesteld worden door de Sodipavoorzitter Schepen Julien De Meyer.

2004
50 jaar
In 2004 vierden wij ons 50 jarig bestaan.
2005
Kempische dok
Toewijzing nieuwe plek
Kempische dok

In 2005 kregen wij het bericht dat de Lobroekdok gedempt ging worden en werd ons een plaats in het Kempische dok toegewezen, samen met de twee andere clubs van het lobroekdok.

2006
Start werken en inhuldiging Kempische dok
Inhuldiging kempische dok
inhuldiging

In 2006 werden de werken van de nieuwe jachthaven in het kempische dok aangevat.  Er werde palen geslagen en er kwam een grote langsteiger.

Op 28 september werden de accomodaties van de drie clubs ingehuldigd met allerlei activiteiten.

2007
1 oktober
Definitieve verhuis

Op 1 oktober 2007 was de definitieve verhuis naar onze nieuwe jachthaven een feit

2007
't zwaantje
Sodipa krijgt nieuw clubschip

Op 27 april werd overgegaan tot de aankoop van een clubschip.  op 26 juni kwam dit aan en 19 september werd ons clubschip 't Zwaantje plechtig ingehuldigd.

2013
Herstructurering sodipa Naam Sodipa wordt behouden
Stadsbestuur ontbind Sodipa

In 2013 besliste het stadsbestuur  de VZW Sodipa te ontbinden en te herstructureren tot een IVA, dus een stadsdienst die enkel nog een sociale functie heeft maar geen vrijetijdsactiviteiten meer aanbied of ondersteund. Sodipa WaterSport heeft zich zelf dan ook omgevormd tot een volledig zelfstandige vereniging in vzw-vorm, zonder juridische banden met stadsbestuur of andere administraties.
Uit dankbaarheid, voor de steun die we bijna 60 jaar van onze ex-moedervereniging hebben ontvangen, werd besloten de naam Sodipa WaterSport te behouden.

2014
60 Jaar
Sodipa wordt 60 Jaar
2016
Stadshaven
Kempische dok valt onder de stadshaven

Op 1 juli 2016 valt ons wateroppervlak niet meer onder de bevoegdheid van het Havenbedrijf, maar is overgegaan naar de Stadshaven, dus de stedelijke administratie van het stadsbestuur Antwerpen.

2018
Werf
Zwaantje naar de werf

Op 25 september ging ons clubschip naar de werf voor een vlaktemeting en onderhoud.

1 oktober lag ze helemaal goedgekeurd terug op haar plek.

2019
65 Jaar
Weeral feest

Sodipa wordt 65 Jaar

2021
Blauwe vlag mei 2021
Kempische dok krijgt blauwe vlag
blueflag
Jachthaven Kempisch Dok in Antwerpen kreeg vandaag het Blue Flag label. Dat is een erkenning voor de inspanningen die de jachthaven levert op het vlak van milieu- en duurzaamheidsmanagement, veiligheid, waterkwaliteit, bewustmaking en educatie, en afvalpreventie en -sortering.